Jdi na obsah Jdi na menu
 


Urbanski - Chemie a technologie vybušin I-III

 

Teorie :

  Hexamethylentriperoxodiamin, zkráceně HMTD je bílá jemně krystalická látka, dříve používaná pro plnění rozbušek. Poprvé byl tento peroxid vyroben již r. 1885 Leglerem. Svými vlastnostmi se řadí mezi iniciační třaskaviny, iniciační schopnost je několikanásobně vyšší než u třaskavé rtuti.

Na volném prostranství (v množství do 2g) po přiblížení plamene prudce shoří. Větší množství detonuje.
V uzavřeném prostoru přechází hoření okamžitě v silnou explozi.
Brisance převyšuje většinu známých iniciátorů včetně azidů a DDNP.
Z celé řady organických peroxidů má nejvyšší stabilitu a nejnižší citlivost.
V každém případě se svou chemickou stabilitou nemůže srovnávat s třaskavinami jako azid olovnatý, stříbrný či fulminát rtuťnatý.O hmtd :
  Ze stejných důvodů jako u peroxidů acetonu záměrně neuvádíme přesný laboratorní postup. Důrazně zde varujeme před syntetizováním této látky!

Hexamethylentriperoxodiamin se dříve (v období 1. světové války) vyráběl z cyklického aminu urotropinu, který se rozpustil v roztoku peroxidu vodíku a organické kyseliny. Získaný
triperoxid tvoří bílou, krystalickou sraženinu, která se odfiltrovala a promyla čistým ethanolem.
Výtěžky dosahovali 60-68% teorie. Důvodem pro nevyrábění této třaskaviny v současné době je především nízká chemická stabilita, snadnost oxidace kovů s následkem koroze a katalytického urychlení rozkladu ve styku hmtd kovy a z toho plynoucí nevhodnost k plnění kovových dutinek rozbušek. Na světě není znám jediný výrobce, který by nyní vyráběl organické peroxidy k přípravě rozbušek. Malá množství se vyrábějí ve zkušebních ústavech pro testy citlivosti výbušinářských směsí a zejména ke studiu zneužívaných látek pro teroristické útoky.
Preparace je velmi snadná a trochu i bezpečnější než výroba peroxidů acetonu, ale i tak není tato třaskavina zrovna dvakrát bezpečná.
Reakční teplo lze snadno odvádět, pokud se pracuje v malém měřítku a pro malá množství nevyžaduje příliš silné chlazení.
 

Poznámky k reakci:
Pokud se i přes všechna upozornění rozhodnete k přípravě této nebezpečné, snadno zneužitelné třaskaviny a návod si seženete od jinud, třeba z internetu, dodržujte alespoň následující opatření:

A, vždy se musí použít čisté chemikálie (čisté nebo p.a., nikdy ne technické)
B, reakci je nutno chladit pod 20°C (nedejte na ty, kteří tvrdí, že zvýšená teplota urychlí reakci)
C, produkt se suší rozprostřením na větší ploše při teplotě 10-25° C
D, peroxid nesmí přijít do styku s kovy (oxidace kovů a zpětná katalýza vzniklých sloučenin na rozklad organického peroxidu)
E, peroxid se nesmí skladovat vlhký (ve vlhkém stavu se poměrně rychle rozkládá na své původní složky za uvolnění tepla a možnosti výbuchu).
F, nevyrábět velká množství, cca 5g je maximum

Ještě jednou varujeme: k preparaci používejte pouze čisté chemikálie. To platí zvláště o urotropinu. Použití technické suroviny vede ke vzniku nestabilního produktu. Nevyrábějte tuto látku ve větších množstvích než 5g. I když je narozdíl od ostatních peroxidů stabilnější, přeci jen je to látka poměrně citlivá k teplotě a statické elektřině.
Chceme-li uchovávat HMTD, pak jej nasypeme do plastové nádoby a přelijeme čistým ethanolem. Vrstva ethanolu nad peroxidem musí být vysoká nejméně 5cm. Takto uchovaný HMTD má sníženou citlivost k nárazu a plameni. Před použitím jej stačí nechat volně vysušit.


Vlastnosti :
Hexamethylentriperoxodiamin (HMTD) tvoří bílý krystalický prášek, z rozpouštědel krystalizující ve formě rhombických krystalů specifické hustoty 1,57g/cm3. Nerozpustný ve vodě a ethanolu. Rozpustnost triperoxidu ve vodě při 20°C je 0,01%, v CS2 a absolutním ethanolu je přibližně také 0,01%, v diethyletheru 0,017%, CCl4 0,013%, CH3COOH 0,14%, CHCl3 0,64%, Acetonu 0,33% . Silně koroduje kovy, zvláště v přítomnosti vlhkosti a nesmí proto s nimi přijít do styku. Stabilita je vyhovující po dobu 12-24 měsíců(podle čistoty a obsahu vlhkosti). Ve vroucí vodě se hydrolyzuje za rozkladu na amoniak, formaldehyd a kyselinu mravenčí. Hydrolýza snadno probíhá i při normální teplotě, pokud obsahuje stopy hydroxidů nebo minerálních a organických kyselin. Stykem s koncentrovanou kyselinou sírovou a bromem hexamethylentriperoxodiamin vybuchuje. Tepelná stabilita v Abelově testu není vyhovující, při 75°C se za 24 hodin rozloží 1,40% peroxidu a při 100°C se rozloží 68,12% během 24 hodin. Při delším skladování za běžné i zvýšené teploty se objevuje zápach po methylaminu, signalizující rozklad peroxidu.


 
Teplota vzbuchu: 200°C (při okamžitém zahřátí)
Teplota vzbuchu*: 139°C (* při zahřívání 20°C/minutu)
Výbuchová teplota: 2370° C
Objem plynů (Vo): 1097 dm3
Násypná hustota: 0,88 g/cm3
Detonační rychlost(0,88g/cm3) 4510m/s(test v průměru 6mm)
Detonační rychlost(1,10g/cm3) 5100m/s
Citlivost k úderu (2kg): 3-4cm (o 20% nižší než u fulminátu Hg)
Energie detonace (E): 787 kcal/mol


Brizancí převyšuje třaskavou rtuť a nepatrně i kyanurtriazid. HMTD narozdíl od třaskavé rtuti není možné přelisovat ani tlakem 3000kg/cm2. Prakticky však je možné použít lisovací tlak maximálně do 200kg/cm2, na této hranici již dochází při lisování k explozi. Iniciační schopnost je blízká azidu olovnatému, k roznětu tritolu je třeba 80-100mg, tetrylu 60mg, hexylu 50mg a hexogenu 15mg hexamethylentriperoxodiaminu. 


rychlá navigace
primární odkazy


Aktuálně
  O tomto webu
.více...
Proč vznikl, jeho historie a co máme za lubem.

O co vlastě jde?
.více...
Na tomto webu se nikdy v budoucu neobjeví konkrétní návody k syntéze extrémně nebezpečných látek.

Výbušné CD
.Naše CD plné informací je možné vyhrát v soutěži nebo koupit.


Anketa
 
Tento web podle vás
nabádá k výrobě výbušnin
3%(10 )
by se měl zrušit!
5%(20 )
je perfektní, nic bych zde neměnil
78%(297 )
mi zachránil život
14%(56 )
Už jsi hlasoval(a)
celkem 383 hlasů
 


PYROTECHNIKA
  Úvod k pyrotechnice
Bengálské ohně
Dělobuchy
Dělobuchy m80
Dýmovnice bílé
Dýmovnice color
Napalm
Pískací slože
Prskavky
Samozápalné
Rakety
Raketová paliva

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis definition hvgeahdGlurnBtjslemom

(BrfgGuek, 31. 3. 2021 20:35)

https://ljcialishe.com/ - does daily cialis lower blood pressure https://cialisvja.com/ - what can i take to enhance cialis https://viagraonlinejc.com/ - how long is viagra effective https://viagratx.com/ - viagra discount https://buycialisxz.com/ - what does cialis look like