Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

1) Stiskněte [B], napište Marvin a vraťte se do hry. Na horním okraji obrazovky se zobrazí text MARVIN-MODE a budete moct používat :

[F3] - přepne hru do okna
[F4] - přepne hru zpět na celou obrazovku
[F5] - nehybná kamera
[F6] - pohyblivá kamera
[F7] - přeskakování částí hry
[F8] - obnoví zdraví a manu
[H] - sníží život
[O] - převezme NPC
POS1 - změna postavy


2) Editace :

Mnoho nastavení můžete změnit editováním souboru gothic.ini v adresáři hry
\system. Například můžete zapnout rychlé ukládání atd.3) Když stisknete [F2], objeví se konzole, do které můžete použít cheaty z jedničky (např. Cheat god apod.), ale pozor - všechny nejsou testovány.


4) Po zaktivování MARVIN módu (viz článek výše) můžete :

a) stisknout klávesu [G] : objeví se debugové texty, kde si můžete počíst,
jaké animace se právě vykreslují atd.

b) po stisku [F2] zadávat do konzoly následující cheaty (konzole se vypíná opakovaným stiskem [F2]) :

Cheat God - nesmrtelnost (dá se zabít pádem z okraje mapy) [on/off]
Cheat Full - vyléčí hráče
Edit Abilities - zobrazí dialog, ve kterém si můžete upravit atributy
Goto Waypoint - přenese vás do různých míst na mapě (např. Goto Waypoint Xardas vás hodí do věže ke kouzelníkovi)
Toogle Time - přepne časovou dobu
Firstperson - pohled z první osoby (není moc vychytaný, nedoporučuji)
[on/off]

Pozn.: Pokud je u cheatu [on/off], dá se opakovaným napsáním vypínat.Pro vypnutí nesmrtelnosti do konzole napište opět cheat god.


5) Se svým mágem ovládnete celkem 37 kouzel, ale mezi opravdovou lahůdku patří proměnit nepřítele v ovci.


6) Gothic 2 :
Tip : můžete hrát za jakoukoliv postavu, kterou vidíte. Pokud máte zapnutou nesmrtelnost (zmáčkněte [B], napište marvin, objeví se nápis marvin-mode, stiskněte [F2] a napište cheat god) a díváte se na postavu, nad kterou je její jméno, zmáčkněte klávesu [O]. A je to ! Hrajete za jakoukoliv postavu, kterou vidíte. Můžete nahlédnout do inventáře a klidně z postavy sundat jakoukoliv věc (zbroj, meč apod.), který si pak můžete vzít. Toto však nemůžete provést u postav, se kterými nelze pohybovat (obchodníci atd.).


7) goto waypoint [jméno] - teleport na waypoint

xardas - ke Xardasovi
lester - k Lesterovi
lighthouse - k majáku
sheep - k ovci
wolf - k vlkovi

Coolinsert [předmět] :

a) Brnění : (Ochrana proti zbraním/Šípům/Ohni/Magii/Cena)

itar_vlk_l (10/10/0/0/0)
itar_vlk_m (10/10/0/0/0)
itar_vlk_h (10/10/0/0/0) - měšťanské oděvy
itar_vlkbabe_l (10/10/0/0/0)
itar_vlkbabe_m (10/10/0/0/0)
itar_vlkbabe_h (10/10/0/0/0) - ženské oděvy
itar_bau_l (15/15/0/0/80)
itar_bau_m (15/15/0/0/100) - farmářské oděvy
itar_baubabe_l (10/10/0/0/0)
itar_baubabe_m (10/10/0/0/0) - ženské farmářské oblečení
itar_prisoner (20/20/0/0/10) - trestanecký oděv
itar_barkkeeper (10/10/0/0/0) - hostinský oděv
itar_smith (10/10/0/0/0) - kovářské oblečení
itar_judge (10/10/0/0/0) - soudcův oděv
itar_governor (40/40/0/0/1100) - velitelský kabátec
itar_leather_l (25/20/0/0/250) - kožená zbroj
itar_bdt_m (35/35/0/0/550) - střední zbroj bandity
itar_bdt_h (45/45/0/0/2100) - těžká zbroj bandity
itar_mil_l (40/40/5/5/600) - lehká zbroj milice
itar_mil_m (60/60/10/10/2500) - těžká zbroj milice
itar_pal_m (80/80/25/25/5000) - rytířská zbroj
itar_pal_h (100/100/50/50/20000) - paladinova zbroj
itar_djg_crawler (55/50/20/15/1500) - zbroj z důlních červů
itar_sld_l (30/30/0/0/500) - lehká zbroj žoldáka
itar_sld_m (45/45/5/5/1000) - střední zbroj žoldáka
itar_sld_h (60/60/10/10/2500) - těžká zbroj žoldáka
itar_djg_l (70/70/40/20/3000) - lehká zbroj drakobijce
itar_djg_m (80/80/50/30/12000)- střední zbroj drakobijce
itar_djg_h (90/90/60/40/20000)- těžká zbroj drakobijce
itar_djg_babe (60/60/30/0/0) - zbroj drakobijkyně
itar_nov_l (25/25/0/10/280) - zbroj novice
itar_kdf_l (40/40/20/20/500) - roucho mága ohně
itar_kdf_h (80/80/40/40/3000) - těžké ohnivé roucho
itar_kdw_h (80/80/40/40/450) - roucho mága vody
itar_dementor (15/40/15/15/0) - seekrův plášť
itar_lester (25/25/0/0/300) - Lestrova zbroj
itar_diego (30/30/0/0/450) - Diegova zbroj stína
itar_corangar (70/70/35/0/600) - zbroj Cora Angara
itar_xardas (100/100/50/50/15000)- Xardasovo temné roucho
itar_pal_skel (100/100/65/100/500) - stará rytířská zbroj

b) Jednoruční zbraně: (Poškození/Potřebná síla) *obr - obratnost

itmw_1h_vlk_dagger (5/5) - dýka
itmw_1h_mace_l_01 (5/5) - pohrabáč
itmw_1h_bau_axe (7/5) - srp
itmw_1h_mace_l_03 (8/10) - palice
itmw_malethsgehstock_mis (8/5) - vycházková hůl
itmw_1h_mace_l_04 (10/10) - kovářské kladivo
itmw_1h_vlk_axe (10/10) - sekera
itmw_1h_bau_mace (10/10) - velký klacek
itmw_shortsword1 (10/10) - krátký meč domobrany
itmw_sense (12/10) - malá kosa
itmw_shortsword2 (12/10) - primitivní krátký meč
itmw_1h_sword_l_03 (12/10) - vlčí nůž
itmw_nagelknueppel (12/10) - hřeby pobitý kyj
itmw_1h_misc_sword (15/10) - rezavý meč
itmw_shortsword3 (16/10) - krátký meč
itmw_1h_vlk_sword (18/10) - meč
itmw_nagelkeule (18/10) - hřeby pobitá palice
itmw_shortsword4 (20/10) - vlčí zub
itmw_kriegskeule (22/20) - válečná palice
itmw_1h_sld_axe (25/20) - primitivní sekerka
itmw_1h_mil_sword (25/20) - rezavý široký meč
itmw_alrikssword_mis (25/20) - Alrikův meč
itmw_shortsword5 (25/15) - kvalitní krátký meč
itmw_richtstab (25/20) - soudcovská hůl
itmw_1h_sld_sword (25/20) - primitivní meč
itmw_kriegshammer1 (28/30) - válečné kladivo
itmw_nagelkeule2 (28/20) - těžká hřeby pobitá palice
itmw_schwert (30/30) - primitivní dlouhý meč
itmw_piratensaebel (30/20) - pirátská šavle
itmw_schiffsaxt (30/25) - loďařská sekera
itmw_1h_common_01 (30/20) - meč vlastní výroby
itmw_1h_pal_sword (30/30) - paladinský meč
itmw_schwert1 (35/30) - kvalitní meč
itmw_steinbrecher (35/25) - drtič kamene
itmw_spicker (35/30) - lebkoštěp
itmw_schwert2 (37/27) - dlouhý meč
itmw_bartaxt (40/40) - bradatice
itmw_doppelaxt (40/35) - dvoubřitá sekera
itmw_schwert4 (45/45) - kvalitní dlouhý meč
itmw_schwert3 (45/35) - primitivní meč bastard
itmw_morgenstern (45/45) - řemdih
itmw_1h_special_01 (45/40) - magický dlouhý meč
itmw_streitkolben (50/45) - palcát
itmw_rubinklinge (50/50) - rubínová čepel
itmw_rapier (50/50-obr.) - rapír
itmw_runenschwert (55/50) - runový meč
itmw_schwert5 (58/60) - kvalitní meč bastard
itmw_rabenschnabel (58/50) - havraní zobák
itmw_inquisitor (60/50) - Inkvizitor
itmw_1h_special_02 (60/50) - magický bastard
itmw_1h_blessed_01 (60/40) - primitivní čepel z rudy
itmw_1h_ferrossword_mis (60/50) - Ferův meč
itmw_orkschlaechter (65/65) - skřetobij
itmw_kriegshammer2 (65/70) - těžké válečné kladivo
itmw_folteraxt (65/65) - mučitelská sekera
itmw_elbastardo (65/65) - meč El bastardo
itmw_meisterdegen (65/65-obr.) - mistrovský meč itmw_1h_blessed_02 (70/40) - posvěcená čepel z rudy
itmw_1h_special_03 (75/65) - magická válečná čepel
itmw_1h_blessed_03 (80/40) - Innosův hněv
itmw_1h_special_04 (90/80) - magický zabiják draků

c) Obouruční zbraně: (Poškození/Potřebná síla) *obr - obratnost

itmw_2h_axe_l_01 (20/25) - krumpáč
itmw_2h_bau_axe (20/25) - dřevorubecká sekera
itmw_1h_nov_mace (20/15) - kopí
itmw_2h_sword_m_01 (25/25) - rezavý obouruční meč
itmw_1h_misc_axe (25/25) - rezavá sekera
itmw_hellebarde (28/20) - halapartna
itmw_zweihaender1 (32/30) - lehký obouruční meč
itmw_stabkeule (32/20) - dlouhý palcát
itmw_2h_orcaxe_02 (35/55) - středně těžká skřetí sekera
itmw_2h_sld_sword (35/40) - primitivní obouruční meč
itmw_streitaxt1 (35/30) - lehká bitevní sekera
itmw_2h_rod (35/30) - rodův obouruční meč
itmw_2h_orcaxe_01 (35/40) - lehká skřetí sekera
itmw_2h_sld_axe (35/40) - primitivní válečná sekera
itmw_2h_orcsword_01 (40/80) - ještěří meč
itmw_2h_pal_sword (40/40) - paladinský obouruční meč
itmw_2h_orcaxe_03 (40/60) - těžká skřetí sekera
itmw_2h_orcaxe_04 (45/65) - hrubá skřetí sekera
itmw_2h_orcsword_02 (50/70) - skřetí válečný meč
itmw_2h_special_01 (50/50) - magický obouruční meč
itmw_zweihander2 (55/60) - obouruční meč
itmw_zweihander3 (60/60) - runová moc
itmw_streitaxt2 (60/60) - bitevní sekera
itmw_zweihaender4 (68/6Cool - těžký obouruční meč
itmw_2h_blessed_01 (70/50) - primitivní čepel z rudy
itmw_krummschwert (70/70) - šavle
itmw_schlachtaxt (70/70) - válečná sekera
itmw_2h_special_02 (70/70) - magický těžký obouruční meč
itmw_sturmbringer (75/65) - přivolávač bouří
itmw_barbarenstreitaxt (75/75) - barbarská bitevní sekera
itmw_berserkeraxt (80/80) - sekera Bersekera
itmw_drachenschneide (80/80) - sekáč draků
itmw_2h_blessed_02 (85/50) - meč řádu
itmw_2h_special_03 (90/90) - magická těžká válečná čepel
itmw_2h_blessed_03 (100/50) - svatý kat
itmw_2h_special_04 (110/100) - magiký velký zabiják draků
holy_hammer_mis (?/?) - posvátné kladivo9) Zlato od kováře :
Od Jana kováře ve 4. kapitole si kupte dračí brnění za 12000, pak ho zneškodněte a dostanete 20000.


10) Zkušenosti :
Za nebojové úkoly zpravidla dostanete více zkušeností, než za bojové a taky drahocenné předměty a zlato. Takže pokud se necítíte na boj, vrhněte se na plnění nebojových úkolů.


11) V prvním chapteru se dá získat ještě jeden quest. Pokud jste se už stali citizen, tak v upper quarter města Kohrinis je Luthero. Popovídejte si s ním a on vám dá quest Snapper's Claws. Bude v něm od vás chtít drápy snappera. Tyto můžete dostat, když ve Valley of the Mines se zúčastníte mise "Snapper Hunt" tak jsou to pazoury jednoho ze snapperů nahoře nad dolem.

 

Runy :

itru_pallight - svaté světlo

itru_pallightheal - slabé léčení

itru_palmediumheal - střední léčení

itru_palfullheal - silné léčení

itru_palholybolt - svatý šíp

itru_palrepelevil - zažehnání zla

itru_paldestroyevil - zničení zla

itru_palteleportsecret - teleport (do tajné místnosti)

itru_teleportseaport - teleport do přístavu

itru_teleportmonastery - teleport do kláštera

itru_teleportfarm - k velkostatkáři (Landowner)

itru_teleportxardas - ke Xardasovi

itru_teleportpassnw - do Khorinudského průsmyku

itru_teleportpassow - do průsmyku v hornickém údolí

itru_teleportoc - na hrad

itru_teleportowdemontower - na věž dávného ďábla (bývalá Xardasova věž)

itru_teleporttaverne - do krčmy (do hospody)

itru_teleport_3 - Teleport 3?

itru_light - světlo

itru_firebolt - ohnivý šíp

itru_zap - slabý blesk

itru_lightheal - léčení lehkých zranění

itru_sumgobskel - vytvoří gobliního kostlivce

itru_instantfireball - ohnivá koule

itru_icebolt - ledový šíp

itru_sumwolf - vytvoří vlka

itru_windfist - větrná pěst

itru_sleep - spánek

itru_mediumheal - léčba středně těžkých zranění

itru_lightningflash - blesk

itru_chargefireball - velká ohnivá koule

itru_sumskel - vyvolá kostlivce

itru_fear - strach

itru_icecube - ledový blok

itru_thunderball - kulový blesk

itru_sumgol - vyvolá golema

itru_harmundead - zničení nemrtvého

itru_pyrokinesis - velká ohnivá bouře

itru_firestorm - ohnivá bouře

itru_icewave - ledová vlna

itru_sumdemon - vyvolá démona

itru_fullheal - léčba těžkých zranění

itru_firerain - ohnivý déšť

itru_breathofdeath - dech smrti

itru_massdeath - vlna smrti

itru_masterofdisaster - boží zásah

itru_armyofdarkness - armáda temnot

itru_shrink - zmenšení nestvůry

itru_deathbolt - střela smrti

itru_deathball - koule smrti

itru_concussionbolt - úderná střela

13) Speciální cheaty do Gothic 2 :

V chetovacím módu napište Edit abilities a objeví se tabulka a do ní napište

lp # - zvýší učební body o #

guild # - stanete se :

0 nezávislí

1 paladin

2 domobrana

3 měšťan

4 mág ohně

5 novic

6 drakobijec

7 žoldák

  NAHORU

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis no prescription canada afhsdbcEstarmazollm

amockloh,29. 5. 2021 3:28

cialis original online https://rcialisgl.com/ - ed cialis cialis time frame

st. louis college of pharmacy dgsolbvfdEstarmauhwkq

amockVed,28. 5. 2021 10:58

us pharmacy prices for cialis https://krocialis.com/ - what happens when a woman takes cialis how long before cialis takes effect

gsaxzvofbldGlurnBtjslemog

avabsAni,27. 5. 2021 23:27

Nizoral https://pharmacyken.com/ - prescription drug assistance u.s online pharmacy

geeahdGlurnBtjslemoz

GuekSwa,26. 5. 2021 5:27

cialis 20 mg usa https://ckacialis.com/ - buy cialis united states drugstore1st cialis

cialis цена afhsdbcEstarmaefeno

Rebfamock,25. 5. 2021 7:32

drug canada cialis with prescription https://rcialisgl.com/ does the va approve cialis for patients

canadian pharmacy sildenafil frbdcacldGlurnBtjslemof

Jebgavabs,24. 5. 2021 15:51

Exelon https://pharmacylo.com/ walmart pharmacy viagra

viagra europe acheter fcsogsaxzvofbldGlurnBtjslemov

Anooavabs,23. 5. 2021 19:08

viagra taliban https://llviagra.com/ why do people take viagra

tadalafil tadora 20 hvdgeeahdGlurnBtjslemoy

BbshGuek,20. 5. 2021 4:45

does viagra make you bigger than normal https://loxviagra.com/ buy cheapest viagra

generic cialis buy afhsdbcEstarmapicyv

Rebfamock,19. 5. 2021 19:54

cialis side effects women https://rcialisgl.com/ cialis next day delivery

tadalafil tablets 20 mg megalis 20 olgstnoegfdGlurnBtjslemon

Gtnbplets,17. 5. 2021 16:15

viagra spray https://jokviagra.com/ natural viagra

viagra högt blodtryck fhwsbbolthdGlurnBtjslemog

Fmrfavabs,16. 5. 2021 12:38

real cialis on line ordering https://cialisee.com/ cialis with dapoxetine

viagra effect on plants fcsogsaxzvofbldGlurnBtjslemoi

Anooavabs,13. 5. 2021 13:06

viagra slecht https://llviagra.com/ el viagra sirve para evitar la eyaculacion precoz

cialis lilly rezeptfrei afhsdbcEstarmapdidd

Rebfamock,13. 5. 2021 8:28

free viagra and cialis samples https://rcialisgl.com/ purchase cheap cialis

viagra a domicilio cordoba fcsogsaxzvofbldGlurnBtjslemon

Anooavabs,6. 5. 2021 12:31

what is the main ingredient in viagra https://llviagra.com/ - viagra 100mg cijena viagra em campinas

humana pharmacy login afhdbcEstarmamrsqq

Rfvbamock,2. 5. 2021 0:57

cialis for daily use disount https://cileve.com/ - cialis professional vs cialis cialis without prescription,bc

pharmacy development services dgsbvfdEstarmacpgdt

Lhdvamock,25. 4. 2021 10:03

cialis daily elily https://asciled.com/ lowest price on cialis 200 mg

thesis formatting fcsgsaxzvofbldGlurnBtjslemot

Abdgavabs,25. 4. 2021 3:15

buy drugs online https://canadianeve21.com/ Amoxil